Voorwaarden

ICT~Office Voorwaarden
Op de producten en dienstverlening van Van der Salm IT zijn de algemene voorwaarden van ICT~Office van toepassing.

De voorwaarden bestaan uit een algemene basismodule en afzonderlijke, specifieke modules. De ICT~Office voorwaarden zijn zo opgezet, dat zij gebruikt kunnen worden voor veel verschillende producten en diensten op het gebied van ICT. De voorwaarden houden tevens rekening met recente ontwikkelingen op technologisch gebied. De algemene voorwaarden van ICT~Office beantwoorden eveneens aan de laatste stand van zaken in wetgeving en rechtspraak op het gebied van ICT.

De algemene voorwaarden leveren een bijdrage aan het welslagen van ICT-projecten, onder meer door een duidelijke, faire en marktconforme verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s tussen de leverancier en de klant.

ICT~Office voorwaarden openen